RM

Příběh a filozofie RM RUBBLE MASTER

Seznamte se s RM

Již 25 let uběhlo od chvíle, kdy zakladatel a ředitel RM Gerald Hanisch přišel s myšlenkou umožnit co nejvíce podnikatelům využívat výhod kompaktní mobilní recyklace. V rakouském Linci tak vznikla nová firma, jež se rozhodla stavět na inovativním produktu s přidanou hodnotou v podobě kvalitních služeb, které ho doprovázejí. Tím se zrodil svět strojů RM RUBBLE MASTER – náš svět.

Úspěch na trhu nás v roce 2001 přinutil vybudovat v Linci nové ústřední ředitelství, k němuž v roce 2009 přibyla dostavba reflektující svou architekturou otevřenou firemní kulturu. Díky ní se výroba a kanceláře dostaly blíž k sobě.

Otevřenost a transparentnost jsou hodnotami, které definují naše partnerství i kulturu uvnitř společnosti RM.

Naše filozofie:

  • Filozofie RM stojí na myšlence udržitelného firemního managementu.
  • RM inovace tvoří produkty, které umožňují všechny naše zakázky realizovat s důrazem na řešení pro specifického zákazníka.
  • RM služby umožňují našim zákazníkům spolehnout se na podporu a pomoc kdykoliv a kdekoliv.
  • RM celosvětově: kvalifikovaná síť obchodníků a obchodních partnerů nám umožňuje uplatnit RM business model na celém světě.
  • RM korporátní principy vedou naše zaměstnance k tomu, aby plnili korporátní cíle společnosti přesvědčivě a sebevědomě.